Group 4 Created with Sketch.

01. Vertikala samtal

40:43
Play Audio
Add to Playlist
Share Report
Snippets are a new way to share audio!
You can clip a small part of any file to share, add to playlist, and transcribe automatically. Just click the to create your snippet!
Top Snippets - 01. Vertikala samtal
Found on these Playlists
Add to Playlist
Full Description
Back to Top
Vertikals.se är en bloggplattform från Internationella Handelshögskolan i Jönköping med en forskare som delar aktuella analyser, studier och forskningsresultat. Tanken är att öka ytorna för möten och dialog mellan akademi och samhälle. 
 
Charlotta Mellander, Björn Westberg, Tomas Müllern, Karin Hellerstedt, Lina Bjerke och Mattias Nordqvist gör akademiska utblickar i aktuella ämnen.
 
Läs aktuella bloggposter på http://www.vertikals.se