Group 4 Created with Sketch.
Episode 476 of 489

Akoko Ipinnu{Β‘v}{Ewu Ti O Wa Ninu Ilowooro/IPO Aarin}

17:44
Play Audio
Add to Playlist
Share Report
Snippets are a new way to share audio!
You can clip a small part of any file to share, add to playlist, and transcribe automatically. Just click the to create your snippet!
Top Snippets - Akoko Ipinnu{Β‘v}{Ewu Ti O Wa Ninu Ilowooro/IPO Aarin}
Found on these Playlists
Add to Playlist
Full Description
Back to Top
L'oni, a o pada ka iwe Ifihan 3:18-22 notoripe a yi n ko eko l'ati ara ijo Laodekia.....d'arapo mo wa l'ati jo wo ewu ti o wa ninu ilowooro tabi ki eniyan wa ni ipo aarin ninu ibasepo re pelu Kristi......πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘¨β€πŸ’»πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘¨β€πŸ’»πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘¨β€πŸ’»πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘¨β€πŸ’»πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘¨β€πŸ’»......