Group 4 Created with Sketch.

EP145 เบลเลโรฟอน วีรบุรุษผู้อาภัพ

14:22
Play Audio
Add to Playlist
Share Report
Snippets are a new way to share audio!
You can clip a small part of any file to share, add to playlist, and transcribe automatically. Just click the to create your snippet!
Top Snippets - EP145 เบลเลโรฟอน วีรบุรุษผู้อาภัพ
Found on these Playlists
Add to Playlist
Full Description
Back to Top
ชีวิตของเบลเลโรฟอน ผู้กล้าในตำนานกรีกควรจะมีความสุข ชื่นชมกับวีรกรรมความสำเร็จที่สามารถปราบอสูรไคเมราอันร้ายกาจลงได้ แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ทำให้เขาต้องประสบชะตากรรมอย่างน่าสมเพช