Group 4 Created with Sketch.
Episode 15 of 40

Episode 15-Så uprofesjonelt at det blir profesjonelt

46:37
Play Audio
Add to Playlist
Share Report
Snippets are a new way to share audio!
You can clip a small part of any file to share, add to playlist, and transcribe automatically. Just click the to create your snippet!
Top Snippets - Episode 15-Så uprofesjonelt at det blir profesjonelt
Found on these Playlists
Add to Playlist
Full Description
Back to Top
Hva er profesjonelt når det kommer til hjelperyrker, arbeid med mennesker og behandling? Vi drøfter og utveksler meninger og erfaringer rundt temaet i denne episoden.